Over Veilige Route


Wat is Veilige Route?
Veilige Route is een initiatief van verzekeraar Allianz. De tool veiligeroute.nl brengt de mate van risico en ongelukken op de Nederlandse wegen in kaart. Het biedt inzicht in de mate van risico door weer te geven waar en hoe vaak ongelukken gebeuren op de Nederlandse wegen. Door deze gegevens inzichtelijk te maken, willen wij een bijdrage leveren aan het verhogen van de verkeersveiligheid in Nederland.

Hoe werkt Veilige Route?
Op de homepage vindt u een heatmap met hotspots. Hiermee ziet u eenvoudig de plaatsen waar de meeste ongelukken gebeuren op het Nederlandse wegennet. Tijdens het inzoomen schakelt de heatmap over naar een risicoscore per wegdeel. Binnen de tool is het mogelijk om te zoeken op locatie en te filteren op type weggebruiker en dagdelen. Door gebruik te maken van de zoekfunctie krijgt u inzicht in het risico op de plekken die voor u relevant zijn, zoals vaak gereden routes en uw directe omgeving. Hiervoor gebruiken wij meerdere bronnen met ongevalsdata en verkeersgegevens.

Welke data gebruikt de tool?
De data die wij u tonen, zijn afkomstig van Rijkswaterstaat. Veilige Route toont op dit moment publieke data van Rijkswaterstaat uit de periode 2011 t/m 2015. De openbare ongevallendata 2016 worden binnenkort bekendgemaakt door Rijkswaterstaat. Vanaf dat moment geven wij de tool direct een update met de meest actuele ongevallendata.